Recent Forum Posts

Ostatnie posty

Z kategorii:

Adnotuję, że Mentor przekazał uprawnienia GA mnie.

Decyzja Głównego Administratora
z dnia 8 lipca 2020 r.

Zatwierdzam niniejszym własną prośbę o wyłączenie mojej osoby z grona Administracji Witryny (RPC-PL, Sandboxa RPC-PL oraz Globalnego Dyrektoriatu RPC-PL) i tym samym dokonuję wyboru następcy w postaci Dr MentorDr Mentor w trybie naboru uznaniowego.

Decyzja wchodzi w życie z chwilą opublikowania.

Uzasadnienie

Postanowiłem odejść z RPC-PL. Jednakże jako Główny Administrator zmuszony przy tym jestem zadbać o powierzenie Witryny w dobre ręce, które ze względu na wieloletnią znajomość dostrzegam u dr. Mentora, a zatem też jego wybrałem na następnego Głównego Administratora po krótkiej rozmowie z samym zainteresowanym. Nadmienię też, że z przyczyn technicznych nie jestem w stanie odejść z AW, nie przekazawszy nikomu funkcji GA, a więc odejście GA musi się łączyć z obowiązkiem mianowania nowego.

Zgodnie z treścią artykułu o Administracji Witryny, jedynym sposobem na mianowanie Głównego Administratora jest przeprowadzenie naboru uznaniowego (dedukcja: otwarty ani zamknięty nie są przeznaczone do mianowania GA).

Jeśli zaś idzie o wyłączenie z własnej woli, jest to czynność materialno-techniczna wymagająca jedynie zatwierdzenia przez administratora lub Głównego Administratora; w żadnym razie nie dopuszcza się tutaj żadnej swobody decyzyjnej, a ponadto jest siłą rzeczy zespolone z usunięciem swojego konta Wikidot, co też zamierzam uczynić zaraz po wydaniu tej decyzji. Z tych powodów nie muszę ani osobiście, ani przez nikogo innego się wyłączyć z AW. Nie, żeby z jakichkolwiek innych powodów miało to sens.

Korzystając z okazji, informuję, że Administracja Witryny wie, jak się ze mną (Sharha) skontaktować w razie potrzeby, a także życzę wszystkim miłego współtworzenia przyszłości RPC-PL (choćby nie miała być długa).


— Sharha, Główny Administrator

GA — nabór uznaniowy z dnia 8 lipca 2020 r. przez (account deleted), 08 Jul 2020 16:51
Dziennik okresów próbnych
(account deleted) 18 Jun 2020 16:14
w dyskusji Ogólne / Dzienniki » Dziennik okresów próbnych
Lp. Kod sprawy Kogo dotyczy Początek okresu Koniec okresu
lp kod kto początek koniec
||~ Lp. ||~ Kod sprawy ||~ Kogo dotyczy ||~ Początek okresu ||~ Koniec okresu ||
|| lp || kod || kto || początek || koniec||
Dziennik okresów próbnych przez (account deleted), 18 Jun 2020 16:14
Dziennik zatarć
(account deleted) 18 Jun 2020 16:14
w dyskusji Ogólne / Dzienniki » Dziennik zatarć
Lp. Kod sprawy Kogo dotyczy Termin zatarcia
lp kod kto koniec
||~ Lp. ||~ Kod sprawy ||~ Kogo dotyczy ||~ Termin zatarcia ||
|| lp || kod || kto || koniec||
Dziennik zatarć przez (account deleted), 18 Jun 2020 16:14
Dziennik blokad
(account deleted) 18 Jun 2020 16:13
w dyskusji Ogólne / Dzienniki » Dziennik blokad
Lp. Kod sprawy Kogo dotyczy Typ blokady Początek blokady Koniec blokady
lp kod kto typ początek koniec
||~ Lp. ||~ Kod sprawy ||~ Kogo dotyczy ||~ Typ blokady ||~ Początek blokady ||~ Koniec blokady ||
|| lp || kod || kto || typ || początek || koniec||
Dziennik blokad przez (account deleted), 18 Jun 2020 16:13
Dziennik reakcji porządkowych
(account deleted) 18 Jun 2020 16:13
w dyskusji Ogólne / Dzienniki » Dziennik reakcji porządkowych
Lp. Kogo dotyczy Typ reakcji Termin zniesienia
lp kod kto typ koniec
Krótki opis przyczyn i odniesienia
opis
||~ Lp. ||~ Kogo dotyczy ||~ Typ reakcji ||~ Termin zniesienia ||
|| lp || kod || kto || typ || koniec||
||||||||||~ Krótki opis przyczyn i odniesienia ||
|||||||||| opis ||
Dziennik reakcji porządkowych przez (account deleted), 18 Jun 2020 16:13
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License