Ostatnie posty

Ostatnie posty

Z kategorii:

Decyzja Głównego Administratora
z dnia 10 stycznia 2021 r.

W drodze naboru uznaniowego postanawiam wypromować JakisPorusJakisPorus na trzecią rangę administracyjną, czyli administratora.

Decyzja wchodzi w życie z chwilą opublikowania, lecz jest retroaktywna, gdyż czynności faktycznie dokonano kilka minut przed jej wydaniem.

Uzasadnienie

Społeczność z jednym administratorem (Mentor od długiego czasu się nie aktywizuje) jest zarządzana homogenicznie i jakkolwiek sprawy nie zmieniałoby to, że staram się być układny i neutralny, jak tylko mogę, dostrzegam dzisiaj możliwość niejakiego rozwiązania tego problemu, wobec czego dla dobra społeczności powinienem je wdrożyć.

JakisPorus, pełniący dotąd obowiązki moderatora globalnego, wykazuje się jako aktywny Członek Administracji Witryny i operator ds, który szczerze chce pomóc, nie boi się wyzwań i przede wszystkim jest drobiazgowy w tym, co robi. Pozostawienie go w randze moderatora globalnego byłoby zatem na dłuższą metę pozbawione sensu, skoro zapotrzebowanie na właśnie taką osobę pojawia się na szczeblu administracyjnym.

Nabór uznaniowy może mieć miejsce z dwóch powodów i dotyczy on każdej rangi administracyjnej.


— Samuel B, Główny Administrator

Decyzja Głównego Administratora
z dnia 5 września 2020 r.

Na prośbę samego zainteresowanego AstroNieznajomyAstroNieznajomy dokonuję jego wyłączenia z grona Administracji Witryny.

Decyzja wchodzi w życie z chwilą opublikowania, lecz jest retroaktywna, gdyż czynności faktycznie dokonano kilka minut przed jej wydaniem.

Uzasadnienie

Kwestia niesporna, więc brak potrzeby uzasadnienia. Działanie przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi zasadami.


— Samuel B, Główny Administrator

Decyzja Głównego Administratora
z dnia 5 września 2020 r.

W drodze naboru uznaniowego postanawiam włączyć JakisPorusJakisPorus do Administracji Witryny.

Decyzja wchodzi w życie z chwilą opublikowania, lecz jest retroaktywna, gdyż czynności faktycznie dokonano kilka minut przed jej wydaniem.

Uzasadnienie

JakisPorus jest użytkownikiem aktywnym, rzetelnym, uczciwym i posiadającym dobre imię w Społeczności, który wyraził zainteresowanie dołączeniem do Administracji Witryny. Ta natomiast dotąd działała z asymetrycznym obciążeniem, tj. jej aktywność nie była równomiernie rozdzielona na CAW.

JakisPorus nie spełnia tylko jednego wymagania związanego z włączeniem do grona AW, a mianowicie nie aktywizuje się w naszej społeczności od co najmniej 6 miesięcy; czyni to bowiem od przeszło 39 dni na chwilę wydania tejże decyzji.

Zgodnie z listą praw AW: Główny Administrator może z uzasadnionego powodu zawiesić obowiązywanie danej zasady, i niniejszym z tego prawa skorzystałem, uznając za uzasadniony powód ww. asymetryczność obciążenia oraz dopatrując się w tymże aktywnym użytkowniku cech (ww.) pozwalających mi sądzić, że jego zaciągnięcie jest krokiem odpowiednim w stronę równomiernego rozdzielenia obowiązków CAW.

Nabór uznaniowy może mieć miejsce z dwóch powodów i dotyczy on każdej rangi administracyjnej. Jest to jedyna możliwość zaciągnięcia osoby niebędącej CAW od razu na rangę drugą, czyli Moderatora Globalnego, którego brak na tę chwilę jest według mnie dużym czynnikiem ww. asymetryczności.


— Samuel B, Główny Administrator

Adnotuję, że Mentor przekazał uprawnienia GA mnie.

Decyzja Głównego Administratora
z dnia 8 lipca 2020 r.

Zatwierdzam niniejszym własną prośbę o wyłączenie mojej osoby z grona Administracji Witryny (RPC-PL, Sandboxa RPC-PL oraz Globalnego Dyrektoriatu RPC-PL) i tym samym dokonuję wyboru następcy w postaci Dr MentorDr Mentor w trybie naboru uznaniowego.

Decyzja wchodzi w życie z chwilą opublikowania.

Uzasadnienie

Postanowiłem odejść z RPC-PL. Jednakże jako Główny Administrator zmuszony przy tym jestem zadbać o powierzenie Witryny w dobre ręce, które ze względu na wieloletnią znajomość dostrzegam u dr. Mentora, a zatem też jego wybrałem na następnego Głównego Administratora po krótkiej rozmowie z samym zainteresowanym. Nadmienię też, że z przyczyn technicznych nie jestem w stanie odejść z AW, nie przekazawszy nikomu funkcji GA, a więc odejście GA musi się łączyć z obowiązkiem mianowania nowego.

Zgodnie z treścią artykułu o Administracji Witryny, jedynym sposobem na mianowanie Głównego Administratora jest przeprowadzenie naboru uznaniowego (dedukcja: otwarty ani zamknięty nie są przeznaczone do mianowania GA).

Jeśli zaś idzie o wyłączenie z własnej woli, jest to czynność materialno-techniczna wymagająca jedynie zatwierdzenia przez administratora lub Głównego Administratora; w żadnym razie nie dopuszcza się tutaj żadnej swobody decyzyjnej, a ponadto jest siłą rzeczy zespolone z usunięciem swojego konta Wikidot, co też zamierzam uczynić zaraz po wydaniu tej decyzji. Z tych powodów nie muszę ani osobiście, ani przez nikogo innego się wyłączyć z AW. Nie, żeby z jakichkolwiek innych powodów miało to sens.

Korzystając z okazji, informuję, że Administracja Witryny wie, jak się ze mną (Sharha) skontaktować w razie potrzeby, a także życzę wszystkim miłego współtworzenia przyszłości RPC-PL (choćby nie miała być długa).


— Sharha, Główny Administrator

GA — nabór uznaniowy z dnia 8 lipca 2020 r. przez (account deleted), 08 Jul 2020 16:51
Dziennik okresów próbnych
(account deleted) 18 Jun 2020 16:14
w dyskusji Ogólne / Dzienniki » Dziennik okresów próbnych
Lp. Kod sprawy Kogo dotyczy Początek okresu Koniec okresu
lp kod kto początek koniec
||~ Lp. ||~ Kod sprawy ||~ Kogo dotyczy ||~ Początek okresu ||~ Koniec okresu ||
|| lp || kod || kto || początek || koniec||
Dziennik okresów próbnych przez (account deleted), 18 Jun 2020 16:14
Dziennik zatarć
(account deleted) 18 Jun 2020 16:14
w dyskusji Ogólne / Dzienniki » Dziennik zatarć
Lp. Kod sprawy Kogo dotyczy Termin zatarcia
lp kod kto koniec
||~ Lp. ||~ Kod sprawy ||~ Kogo dotyczy ||~ Termin zatarcia ||
|| lp || kod || kto || koniec||
Dziennik zatarć przez (account deleted), 18 Jun 2020 16:14
Dziennik blokad
(account deleted) 18 Jun 2020 16:13
w dyskusji Ogólne / Dzienniki » Dziennik blokad
Lp. Kod sprawy Kogo dotyczy Typ blokady Początek blokady Koniec blokady
lp kod kto typ początek koniec
||~ Lp. ||~ Kod sprawy ||~ Kogo dotyczy ||~ Typ blokady ||~ Początek blokady ||~ Koniec blokady ||
|| lp || kod || kto || typ || początek || koniec||
Dziennik blokad przez (account deleted), 18 Jun 2020 16:13
Dziennik reakcji porządkowych
(account deleted) 18 Jun 2020 16:13
w dyskusji Ogólne / Dzienniki » Dziennik reakcji porządkowych
Lp. Kod Kogo dotyczy Typ reakcji Termin zniesienia
lp kod kto typ koniec
Krótki opis przyczyn i odniesienia
opis, też zawsze podpis, żeby było wiadomo, gdyby ktoś usunął konto
||~ Lp. ||~ Kod ||~ Kogo dotyczy ||~ Typ reakcji ||~ Termin zniesienia ||
|| lp || kod || kto || typ || koniec ||
||||||||||~ Krótki opis przyczyn i odniesienia||
|||||||||| opis, też zawsze podpis, żeby było wiadomo, gdyby ktoś usunął konto ||
Dziennik reakcji porządkowych przez (account deleted), 18 Jun 2020 16:13
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License